Styrearbeid

Styrearbeidet i mange norske bedrifter og organisasjoner blir fortsatt gjort på gammeldags vis, med mye manuelt arbeid og papirer. Men med en styreportal kan arbeidet bli mye enklere og mer effektivt.

styremøte
Styrearbeid

I et styremøte møtes styret for å diskutere saker i bedriften eller organisasjonen de leder. 

styrehonorar
Styrearbeid

I noen styrer kan du få betalt for å være styremedlem. Dette kalles styrehonorar. 

styrearbeid i praksis
Styrearbeid

Styret er en gruppe mennesker som har ansvar for å lede et selskap eller en organisasjon. Slik fungerer styrearbeid i praksis. 

styrearbeid aksjeselskap
Styrearbeid

I alle aksjeselskap må det være et styre med minimum ett medlem. Det er aksjeloven som bestemmer hvordan styre og styrearbeid i AS skal være.

styre ansvarlig selskap
Styrearbeid

Ansvarlig selskap (ANS/DA) må ikke ha et styre, men innehaverne kan velge å ha det likevel. 

styre allmennaksjeselskap
Styrearbeid

Styre i allmennaksjeselskap skal bestå av minimum tre medlemmer, inkludert en styreleder. Slik fungerer styrearbeid i allmennaksjeselskap. 

protokoll referat
Styrearbeid

Begrepene «referat» og «protokoll» brukes ofte om hverandre, men har egentlig litt forskjellig betydning. Her er forskjellene du bør vite om som styremedlem. 

hva er et styre
Styrearbeid

Et styre er en gruppe mennesker som er valgt ut til å ta avgjørelser i en bedrift, organisasjon, forening eller lignende. Les mer om hva et styre er.

hvem må ha et styre
Styrearbeid

Alle selskaper som driver næringsvirksomhet må ha et styre. Det gjelder blant annet aksjeselskaper og noen typer foreninger og organisasjoner. 

styreleder ansvar
Styrearbeid

Vurderer du å bli styreleder og er usikker på ansvaret som følger vervet? I denne artikkelen forteller vi alt du bør vite om ansvar og plikter om styreleder.

styreinstruks
Styrearbeid

En styreinstruks setter retningslinjer for hvordan styret skal arbeide. Noen typer styrer har krav om styreinstruks, for andre er det valgfritt. 

krav til styremedlemmer
Styrearbeid

Er du en aksjonær i en bedrift og står overfor valget av et nytt styre? Her er alt du trenger å vite om krav som stilles til styremedlemmer i norske aksjeselskaper.