Elisabeth Ulla Uksnøy

Er du styremedlem i en bedrift eller organisasjon? I noen tilfeller kan godtgjørelser for styrehonorar være skattefritt. 

De fleste styreverv i Norge er på frivillig basis, men det finnes noen styrer som betaler styremedlemmene sine. Er styrehonorar skattefritt?

Få full kontroll på styrearbeidet med en gratis styreportal. Kall inn til møter, skriv protokoll, signer og oppbevar all dokumentasjon i ett og samme system:

Styrehonorar rapporteres som lønn

Som hovedregel er ikke styrehonorar skattefritt. 

Når du får et styreverv med styrehonorar, melder du det som biarbeidsgiver på skattekortet ditt. Bedriften eller organisasjonen du er styremedlem i rapporterer honoraret og trekker skatt for deg, så det trenger du ikke å tenke på.

Lønnsansvarlig for bedriften eller organisasjonen, rapporterer honoraret via et lønnssystem, lønnsarten «styrehonorarer og godtgjørelser i forbindelse med utførelse av verv». Honoraret for styrearbeid skal alltid oppgis som trekkpliktig. Altså – arbeidsgiveren trekker deg i skatt for det. Det skal også sendes a-melding for styrehonorar, og beregnes arbeidsgiveravgift.

Styrehonorar feriepenger

Selv om styregodtgjørelse rapporteres som lønn, er ikke denne typen inntekt med i beregningen av feriepenger eller sykepenger. Det er fordi du vanligvis får et avtalt honorar som ikke avhenger av hvor mye du jobber. Inntekt som avhenger av arbeidsinnsats, har rett til feriepenger

Grense for skattefritt styrehonorar

Hovedregelen er altså at alt styrehonorar er skattepliktig. Det finnes et lite unntak: Bedrifter som betaler ut mindre enn 1000 kroner, kan gjøre dette uten å rapportere det. I det tilfellet er styrehonorar skattefritt. 

Bedriften eller organisasjonen kan også gi gaver til styremedlemmer på lik linje med ansatte. Gaver til styret er skattefritt opptil 5000 kroner i året. Gaver kan ikke være penger, men fysiske ting eller gavekort. 

Hvor mye kan du få?

Hvor mye du kan få i styrehonorar, varierer fra styre til styre. Veldig mye styrearbeid er på frivillig basis, mens noen få store bedrifter betaler opp mot to millioner kroner i året til styreleder. 

Sjekk hva som er vanlig honorar i forskjellige typer styrer