Elisabeth Ulla Uksnøy

Ansvarlig selskap (ANS/DA) må ikke ha et styre, men innehaverne kan velge å ha det likevel. 

Et ansvarlig selskap forkortes ofte til ANS eller DA. Det er en type virksomhet som eies av to eller flere personer, og drives for eierens egen regning og risiko. Litt som et enkeltpersonforetak. 

Styrehjelp.no er et gratis styreverktøy for alle typer styrer. Kom i gang nå →.

Selskapsmøtet bestemmer

Det er selskapsmøtet som er øverste myndighet i ansvarlige selskap. Deltakerne (eierne) i virksomheten har møterett og stemmerett – på samme måte som at eierne i et aksjeselskap har møterett og stemmerett i generalforsamlingen. 

I motsetning til AS, har ikke ANS og DA krav om å ha daglig leder eller styre. Selskapsmøtet kan likevel beslutte at virksomheten skal ha et styre. 

Les også: Slik fungerer styrearbeid i praksis.

Styre i ansvarlig selskap

Hvis selskapsmøtet velger å ha et styre, har styret ansvar for forvaltningen av virksomheten mellom selskapsmøtene. Styret har da egne styremøter, men har i tillegg møteplikt på selskapsmøtene. 

Få kontroll på alt styrearbeid med Styrehjelp.no

  • Send møteinnkalling
  • Skriv protokoll og referat
  • Få inn alle signaturer
  • Samle alle styredokumenter på ett sted

Styret i ansvarlig selskap styrer selskapet som et styre i et aksjeselskap. Oppgavene deres består av å sette budsjetter, lage planer, følge med på økonomien og passe på at virksomheten følger det de har bestemt. 

De må også ha jevnlige styremøter, i tillegg til selskapsmøtet.  

Styret i ANS/DA har signaturrett

I ansvarlige selskap uten styre, er det deltakerne (eierne) som har signaturrett. Har selskapet derimot et styre, er det som regel styret i fellesskap som har signaturrett. 

Selskapsmøtet kan bestemme at kun ett eller flere styremedlemmer skal ha signaturrett, eller om alle skal ha det.