Elisabeth Ulla Uksnøy

I et styremøte møtes styret for å diskutere saker i bedriften eller organisasjonen de leder. 

En stor del av arbeidet til et styre, er å møtes for å diskutere viktige saker for bedriften eller organisasjonen. I møtene får styret oversikt over den økonomiske situasjonen i bedriften og legger planer for fremtiden. 

Les også: Hva er et styre?

Det er styreleder som kaller inn til styremøtene. Det er best å bruke et styreverktøy til dette. Styrehjelp er en gratis tjeneste som lar styreleder sende ut innkalling til hele styret, inkludert saksliste. Da er det enkelt å gå inn i systemet senere, og sjekke når innkallingen ble sendt, hvem som mottok den og hva sakene i det aktuelle møtet var. 

Innkallingen til styremøte skal inneholde

 • dato og tidspunkt for møte
 • sted (lenke til møte, hvis det er digitalt)
 • møteform
 • planlagte deltakere
 • saksliste/agenda
 • eventuell saksdokumentasjon

Med Styrehjelp sikrer du at kravene til innkallelsen blir overholdt. 

Kom i gang med Styrehjelp helt gratis →.

Noen sender innkallelser på vanlig e-post, men det kan gjøre det vanskelig å finne tilbake til tidligere arbeid. 

Hva er styremøte?

Et styremøte kan holdes fysisk eller digitalt. På styremøtet tar styret opp saker som har kommet fra styret, ledelsen i et selskap eller medlemmene i en forening eller organisasjon. 

Styrelederen leder møtet og har ansvar for at alle sakene blir tatt opp, diskutert og får et vedtak. Det er vanlig å følge denne rekkefølgen når sakene tas opp i styret:

 1. Presentasjon: Styreleder eller daglig leder presenterer saken. 
 2. Diskusjon: Styret diskuterer saken.
 3. Beslutning: Styret tar en beslutning på vedtak. 

En ønsker som regel at styret skal være helt enig for å ta beslutning om et vedtak. Klarer en ikke det, er det flertallet som avgjør. Er avstemningen helt lik, har styreleder dobbeltstemme. 

Les mer om styrearbeid i praksis

Hvor ofte bør man ha styremøte?

Aksjeloven setter ingen krav til hvor ofte et styre må møtes. 

En av hovedoppgavene i et styre er å føre tilsyn med aktiviteten i virksomheten og den daglige ledelsen. På grunn av dette bør det arrangeres styremøte minst hver fjerde måned. 

Hvem skal delta på styremøte?

For at styremøtet skal være gyldig, må alle i styret få innkallelse senest en uke før møtet. Det gjør ikke noe om ikke alle i styret kan møte, men styret er kun beslutningsdyktig om over halvparten av styret er tilstede på møtet. 

Hvis ikke styreleder har mulighet til å stille på møtet, har nestlederen ansvaret. Styreleder kan også delegere arbeid og ansvar til daglig leder. 

Daglig leder har både rett og plikt til å delta på styremøter, men er ikke en del av styret. Den daglige lederen i et selskap har derfor talerett på møtene, men får ikke bli med å stemme over saker. 

Andre i ledergruppen i selskapet eller organisasjonen kan også delta på møte hvis det skal behandles saker som er tilknyttet deres avdeling. 

I foreninger og organisasjoner som ikke har en daglig leder, for eksempel borettslag, er det styret som stiller på styremøte. 

I etterkant av møtet

Etter møtet skal styreleder sende ut en protokoll, altså et referat over hvilke saker som ble behandlet, og hvilke vedtak styret kom frem til. 

Protokollen skal inneholde

 • tid
 • sted
 • hvem som deltok på møtet
 • behandlingsmåte
 • beslutninger
 • om noen ikke var med i behandlingen pga. fravær eller inhabilitet
 • eventuelle uenigheter om vedtak

Når styret bruker Styrehjelp sitt gratis styreverktøy, kan styreleder eller sekretær skrive kommentarer om behandlingen og vedtakene direkte inn i sakslisten. På den måten er den klar til å sendes ut rett etter møtet. Styrehjelp sikrer også at alle kravene til protokoll blir overholdt. 

Alle som deltok på styremøtet skal signere protokollen for å godkjenne den. Det kan de gjøre direkte i mailen de får fra Styrehjelp i etterkant av styremøtet. Styrehjelp oppdaterer automatisk hvem som har signert.