Redaksjonen

Vurderer du å bli styreleder og er usikker på ansvaret som følger vervet? I denne artikkelen forteller vi alt du bør vite om ansvar og plikter om styreleder.

Hvis du vurderer å bli styreleder er det smart å sette deg godt inn i ansvaret det innebærer.

I denne guiden tar vi deg gjennom de ulike pliktene du har som styreleder på en kortfattet og enkel måte.

Hva er en styreleder?

En styreleder er en person som leder styret i en virksomhet eller organisasjon.

Typisk spiller styrelederen en sentral rolle i utviklingen og implementeringen av organisasjonens strategier, og har ansvaret for å sikre at styret fungerer effektivt og tar beslutninger som er i tråd med organisasjonens mål og verdier.

Forenkle din hverdag som styreleder med Styrehjelp!

Vi har utviklet en gratis plattform hvor alt styrearbeid kan samles på ett sted – fra innkallinger og sakslister til møter, dokumenter og referater.

Ansvar som styreleder

Som styreleder medfølger det et stort ansvar, regulert i aksjeloven og stiftelsesloven

Dette ansvar innebærer at du kan holdes personlig erstatningsansvarlig dersom du med vilje eller uaktsomhet påfører noen et økonomisk tap.

Typiske saker knyttet til styreansvar omhandler passivitet fra styrets side i forbindelse med konkurser.

Hvis det kan påvises at andres tap kunne vært unngått ved handling fra styrets side, kan styremedlemmene selv bli holdt økonomisk ansvarlige.

Plikter og arbeidsoppgaver

Ved å handle i samsvar med dine plikter som styreleder og det kollektive ansvaret til styret, reduseres sjansen for at du blir personlig holdt økonomisk ansvarlig.

Styrets ansvar kan oppsummeres slik:

  • Sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler, og ha oversikt over risikobildet i virksomheten.
  • Fastsette planer og budsjetter.
  • Holde deg løpende oppdatert om selskapets økonomiske stilling.
  • Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet og dets virksomhet er forsvarlig organisert for å oppnå de fastsatte målene.
  • Føre tilsyn med daglig ledelse og løpende drift.

I tillegg til styrets ansvarsoppgaver, har du som styreleder disse pliktene:

  • Innkalle til styremøter.
  • Forberede saker som skal behandles.
  • Sørge for at det føres en styreprotokoll.

Mer informasjon om styrets plikter finner du hos Lexolve.

Få kontroll på styrearbeidet med Styrehjelp

Styrehjelp er et gratis verktøy for styremedlemmer. I Styrehjelp kan du lage sakslister, sende ut invitasjoner, koordinere møter og sende referater til signering.

Bruk mindre tid på styrearbeid! Opprett din gratis konto nå:

Prøv Styrehjelp – det er helt gratis!

Styreansvarsforsikring kan være smart

Mange virksomheter velger å tegne en styreansvarsforsikring. Denne forsikringen kan dekke erstatningskrav til styret hvis beslutninger tatt av styret fører til andres økonomiske tap, skade på personer eller skade på andres eiendom.

I tillegg vil de som har en styreansvarsforsikring få rask juridisk hjelp dersom det blir reist et erstatningskrav mot styret.

100 % gratis styreplattform

Styrehjelp gjør styrearbeidet enklere, uten at du trenger å betale noe for det.

Kom i gang