Redaksjonen

Er du en aksjonær i en bedrift og står overfor valget av et nytt styre? Her er alt du trenger å vite om krav som stilles til styremedlemmer i norske aksjeselskaper.

Som eier i et aksjeselskap er det essensielt å være kjent med de reguleringene som gjelder for styremedlemmer i norske selskaper.

I denne artikkelen vil vi utforske kravene som norske styremedlemmer må oppfylle, samt deres praktiske implikasjoner.

Få kontroll på styrearbeidet med Styrehjelp

Vi har utviklet en gratis plattform hvor alt styrearbeid kan samles på ett sted – fra innkallinger og sakslister til møter, dokumenter og referater.

Krav til styremedlemmer

Aksjeloven legger få føringer til hvem som kan være styremedlemmer i norske bedrifter. Likevel er det noen bestemmelser man må ta hensyn til.

Dette er kravene som stilles til styremedlemmer i norske aksjeselskaper:

  • Styremedlemmene må være myndige, det vil si over 18 år.
  • Minimum halvparten av medlemmene må være bosatt i en EØS-stat.
  • Selskaper med en samlet inntekt på over 100 millioner kroner må også ha minst 40 % kvinner i styret innen 31. desember 2024.
  • Videre, i allmennaksjeselskaper med to eller flere medlemmer, må begge kjønn være representert. Hvis styret har fire eller fem medlemmer, må hvert kjønn være representert med minst to medlemmer.

Nye krav til kjønnsbalanse i norske styrer

Nylig ble det krav om minst 40 prosent kjønnsbalanse, med en gradvis implementering mellom 2024 og 2028. Innen juni 2028 må alle norske virksomheter med en samlet drifts- og finansinntekt på over 50 millioner kroner ha minimum 40 prosent kjønnsbalanse.

Norge er det første landet i verden som tar dette viktige skrittet.

Gratis verktøy for styremedlemmer

Styrehjelp er et gratis verktøy for styremedlemmer. I Styrehjelp kan du lage sakslister, sende ut invitasjoner, koordinere møter og sende referater til signering.

Bruk mindre tid på styrearbeid! Opprett din gratis konto nå:

Prøv Styrehjelp – det er helt gratis!

Styrets ansvar

Å inneha en rolle som styremedlem innebærer både privilegier og ansvar, noe som er regulert av selskapslovene som aksjeloven og stiftelsesloven. Styrets oppgaver er varierte og omfatter alt fra å føre tilsyn med selskapets drift til å ta beslutninger med store konsekvenser.

Det er avgjørende å handle med omhu og etterrettelighet, og å være oppdatert på både lovkrav og virksomhetens interesser. Manglende oppfyllelse av disse pliktene kan føre til personlig erstatningsansvar for styremedlemmene, noe som understreker behovet for grundig kjennskap til selskapet og bransjen det opererer i.

For å unngå ansvar er det viktig å være proaktiv og grundig i sitt arbeid som styremedlem. Dette innebærer å holde seg oppdatert om selskapets økonomiske situasjon, delta aktivt i beslutningsprosesser, og nøye dokumentere alle vurderinger og vedtak. Styremøter bør ikke betraktes som kun formelle prosesser, men heller som en arena for ansvarlig beslutningstaking og transparens.

Les mer om styrets ansvar i Altinn.

Hvem velger styret?

Styret blir valgt av generalforsamlingen og bør sammensettes med omhu. Et effektivt styre består gjerne av en variert gruppe personer med ulik kompetanse som kan utfylle hverandre og bidra til at organisasjonen når sine målsettinger.