Elisabeth Ulla Uksnøy

I alle aksjeselskap må det være et styre med minimum ett medlem. Det er aksjeloven som bestemmer hvordan styre og styrearbeid i AS skal være.

Driver du et aksjeselskap? Da må du ha et styre. Faktisk, er det ikke mulig å starte et AS uten å oppgi en styreleder. 

Gjør styrearbeidet i selskapet enklere med en styreportal

Med Styrehjelp.no får du en gratis styreportal til å sende ut møteinnkallelser, skrive referat, samle dokumenter – og alt annet styret må ha kontroll på. 

Hva gjør styre i aksjeselskap?

Styret i et AS styrer bedriften, setter mål og tar avgjørelser på vegne av selskapet. Det er aksjeloven og vedtektene som sammen bestemmer hva oppgavene til styret er. Det er nemlig ganske stor forskjell på hva selskapene trenger, alt etter bransje og størrelse. 

Hovedoppgavene til styret i et aksjeselskap er å forvalte og føre tilsyn ved å

 • sørge for at bedriften er forsvarlig organisert
 • lage planer, retningslinjer og budsjetter
 • se etter regnskap og det økonomiske i bedriften
 • se etter den daglige driften i selskapet
 • ansette daglig leder

Les mer om styrearbeid i praksis

Hvor mange styremedlemmer må det være i et aksjeselskap?

Aksjeselskap må ha minimum ett styremedlem. Har styret bare ett medlem, er denne personen automatisk styreleder. 

Når du starter opp et lite AS, er det ofte bare eierne som er med i styret. Etter hvert som selskapet vokser, kan det være fornuftig å få inn flere medlemmer i styret – og gjerne folk med forskjellig kompetanse. Det kan gi enda bedre styring av selskapet. 

Ønsker du å bli styremedlem? Se disse tipsene

Fra 2024 har det kommet krav til kjønnssammensetning i styrer for større aksjeselskap. Det gjelder selskaper med inntekter over 50 millioner kroner, eller som har flere enn 30 ansatte. Hovedregelen er at styret ikke kan ha mer enn 60 prosent medlemmer med samme kjønn. 

Hvem kan sitte i styret i et AS?

Det er ikke noen spesielle krav for hvem som kan sitte i styret i et AS. Styrer trenger medlemmer med forskjellig bakgrunn og kompetanse for å kunne styre selskapet best mulig. 

Les også: Slik blir du styremedlem

Aksjeloven styremøte

Aksjeloven stiller ikke noen krav til hvor ofte det må være styremøte, men det mest vanlige er å møtes minimum fire ganger i året. Styremøtet kan være fysisk eller digitalt. 

Det er styret i aksjeselskapet som skal kalle inn til styremøte. 

Innkallingen til styremøte skal inneholde

 • dato og tidspunkt for møte
 • sted (lenke til møte, hvis det er digitalt)
 • møteform
 • planlagte deltakere
 • saksliste/agenda
 • eventuell saksdokumentasjon

Styrehjelp.no hjelper deg å sette opp en innkalling som du kan bruke for hvert styremøte. Det eneste du trenger å gjøre er å oppdatere sakene for det aktuelle møtet, og sende ut på e-post. 

Kom i gang med Styrehjelp helt gratis →.

Under styremøtet presenterer styreleder sakene, de diskuteres og styret tar en beslutning. En valgt referent skriver protokoll (referat) fra styret, som alle styremedlemmene får tilsendt i etterkant av møtet. 

Protokollen skrives rett inn i styreportalen slik at den er klar til å sendes ut og signeres rett etter at møtet er ferdig. Prøv selv med Styrehjelp sitt enkle styreverktøy

Aksjeloven daglig leder

Aksjeselskap kan ha en daglig leder, men det er ikke noe krav. Som hovedregel bestemmes daglig leder av styret, med mindre vedtektene sier at dette skal gjøres av generalforsamlingen. 

Daglig leder skal følge retningslinjene som styret har satt, og skal lede den daglige driften av selskapet. Det betyr å sørge for at budsjettene nås, og disponere ressursene på en slik måte at selskapet blir lønnsomt over tid.