Elisabeth Ulla Uksnøy

Vedtekter lages når et selskap, organisasjon eller forening startes opp. I tillegg til å ha grunnleggende informasjon om bedriften, kan vedtektene sette regler for styre og styrearbeid. 

Aksjeloven setter ganske strenge krav til styre og styrearbeid i aksjeselskap. Frivillige organisasjoner og andre virksomhetstyper har derimot mer spillerom på hvordan styret skal jobbe og hva de kan bestemme – så lenge det er bestemt i vedtektene til organisasjonen. 

Les også: Hvordan lage vedtekter for aksjeselskap

Hva kan vedtekter bestemme om styret?

Lurer du på hva vedtektene kan bestemme om styre og styrearbeid i virksomheten din? Se oversikten:

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

AS og ASA følger aksjelovens regler for styre og styrearbeid, men det er likevel noen få ting som kan spesifiseres i vedtektene. 

Vedtektene kan bestemme at styret skal kunne bestemme at selskapet skal ha mer enn én daglig leder. De kan også bestemme at daglig leder skal ansettes av generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen.

I hovedsak tjener styremedlemmer i aksjeselskap i to år, men vedtektene kan bestemme at tjenestetiden for styremedlemmer er kortere eller lengre – til og med på ubestemt tid.

Bedre kontroll på styrearbeidet med en gratis styreportal

Styrehjelp.no hjelper deg med å få full oversikt over styremøter, dokumenter og protokoller. 

  • Send møteinnkallelser. 
  • Skriv protokoll direkte i systemet og få signatur fra styremedlemmer. 
  • Se historikk over møter, dokumenter og aktiviteter. 

Les også:

Frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge omtaler vedtektene som organisasjonens «grunnlov», noe som egentlig er en god beskrivelse. 

Siden frivillige organisasjoner ikke følger aksjeloven, skal vedtektene beskrive styret og styrets arbeid enda bedre. Vedtektene bør inneholde noe om

  • ansvarsområder og oppgaver
  • hvordan styret skal jobbe
  • hvordan det er sammensatt
  • hvor mange i styret som må være til stede på møtene for å kunne ta beslutninger
  • tjenestetid i styret

Les mer om styre og styrearbeid i organisasjoner

Sameier

Eierseksjonsloven sier at alle sameier skal ha vedtekter. Disse fastsettes og endres av årsmøtet. 

Vedtektene til et sameie trenger ikke å inneholde så mye mer enn eiendommens gårds- og bruksnummer, og hvor mange medlemmer styret skal ha. Som hovedregel skal styret ha tre medlemmer, men vedtektene kan overstyre dette.

Les mer om styre og styrearbeid i sameier.