Marte Vasbotten

Foreninger og ideelle organisasjoner skal ha et styre. Dette trenger du å vite om et styre i en forening. 

De aller fleste foreninger har et styre. Styreverv i foreninger skjer som regel på frivillig basis og det er gjerne et engasjement for å jobbe med noe man brenner for. En forening kan for eksempel være et idrettslag eller en klubb. 

Styrearbeid i en forening eller en ideell organisasjon skiller seg fra styrearbeid i et kommersielt selskap ved at det ofte utføres på dugnad, og vedkommende har ikke nødvendigvis den samme tilnærmingen eller kompetansen som i et kommersielt selskap. 

Med Styrehjelp finner du alt du trenger til styrearbeid på ett sted. Send møteinnkallelser, skriv referat og ta vare på all dokumentasjon på samme plass. Registrer deg gratis

Må alle foreninger ha et styre? 

Alle foreninger som driver næringsvirksomhet skal ha et styre. 

For foreninger som ikke driver næringsvirksomhet bestemmes det i vedtektene om foreningen har et styre eller ikke. For foreninger uten styre er det årsmøtet som skal stå for forvaltningen av foreningen. I de fleste tilfeller er dette upraktisk, og det er derfor også mest vanlig at det er vedtektsfestet at foreningen skal ha et styre. 

Styret velges av foreningen sine medlemmer. Det er ingen minstekrav til antall medlemmer i et styre, men det bør spesifiseres et minimumsantall og et maksimum antall for styremedlemmer i foreningens vedtekter. 

Møteinnkallelse og møtereferat i et styre i en forening

Som i andre styrer, skal også styret i en forening sende ut møteinnkallelse og møtereferat til styremedlemmer i forkant av styremøter. 

Send møteinnkallelser og lage møtereferat i Styrehjelp. Registrer deg gratis

Hva slags ansvar forekommer i styret i en forening? 

Å sitte i et styre i en forening er som regel gjort på frivillig basis og som en del av en dugnad. Likevel forekommer det ofte med et ansvar å sitte i et styre. Som styremedlem har du et personlig ansvar. Dersom styret opptrer uaktsomt i sine arbeidsoppgaver står styret ansvarlig for konsekvensene. 

Dette er for eksempel hvis det foreligger et økonomisk tap som følge av en avgjørelse gjort av styret. 

Det er som regel mest aktuelt i et styre i et kommersielt selskap, men prinsippet gjelder også for foreninger. 

Må foreningen føre regnskap? 

De fleste frivillige foreninger har ikke skatteplikt eller MVA-plikt. Har de lav eller ingen økonomisk aktivitet har de heller ikke bokføringsplikt eller regnskapsplikt. 

De aller fleste foreninger fører regnskap, da det er det som er god regnskapsskikk. Dette er også ofte bestemt i vedtektene. Mange lag og foreninger har medlemskontingenten som innbetales, samt at det gjerne er en del utgiftsposter. 

Har foreningen næringsvirksomhet, skal det føres regnskap uansett. 

Trenger foreningen eller organisasjonen din et regnskapsprogram? Før regnskap med Conta