Elisabeth Ulla Uksnøy

En styreinstruks setter retningslinjer for hvordan styret skal arbeide. Noen typer styrer har krav om styreinstruks, for andre er det valgfritt. 

Styrets arbeid reguleres av aksjeloven. Siden alle selskaper og organisasjoner er forskjellige, er arbeidet til styrene også veldig forskjellige. Aksjeloven er relativt åpen for tolkning når det kommer til styrearbeid, derfor velger mange selskaper å lage en egen styreinstruks for ansvarsområdene til styret og hvordan de skal arbeide. 

Få full kontroll på styrearbeidet med Styrehjelp sitt gratis styreverktøy! 

 • Send ut innkallinger med saksliste. 
 • Skriv referat og send ut protokoll direkte etter møtet. 
 • Lagre alle dokumenter på ett sted. 
 • Enkel tilgang til alle i styret og ledelsen.

Hvem må ha styreinstruks?

Hvis styret har ansattvalgte styremedlemmer, styret ha en styreinstruks som gir instrukser om arbeidet til styret og saksbehandlingen.

Styrer der ansatte ikke har rett til å være representert, trenger ikke å ha en styreinstruks. Mange har det likevel, fordi det kan være nyttig å ha en klar veiledning på hva som er styrets arbeidsoppgaver og hvordan de skal utføre dem. Styreinstruksen gjør ofte styrearbeidet mer forutsigbart fordi det har en god struktur. 

Kongen kan også bestemme at en virksomhet skal ha styreinstruks. Jepp, du leste riktig! Det er nok ikke så ofte det skjer, men det er likevel lovbestemt at kongen har myndighet til det. 

Les også: Hva gjør et styre?

Hvem vedtar styreinstruks?

Styrelederen har ansvaret for å lage en styreinstruks og sørge for at den blir oppdatert til selskapet eller organisasjonen sitt behov. Alle styremedlemmer bør bli godt kjent med styreinstruksen, helst fra begynnelsen av styrevervet sitt. 

Styreinstruks mal: Hva skal en styreinstruks inneholde?

Aksjeloven sier at styreinstruksen blant annet skal inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles, daglig leders plikter og arbeidsoppgaver og regler for innkalling og møtebehandling. Det er opp til hvert styre hvor detaljert instruksen skal være, men det er lurt å ta utgangspunkt i styret sine oppgaver og ansvarsområder. 

Styreinstruksen bør inneholde:

1. Styrets oppgaver

Først bør det stå hva oppgavene til styret er. Ofte er det å sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, føre tilsyn med virksomheten og daglig ledelse og holde seg orientert om økonomien. 

Styrets oppgaver skal også si noe om hvilke saker som skal styrebehandles. Ofte gjelder det

 • budsjetter
 • ansettelse og oppsigelse av daglig leder
 • strategier
 • forslag til årsregnskap
 • forslag til utbytte eller anvendelse av overskudd eller underskudd

2. Daglig leders oppgaver

Neste del av styreinstruksen bør si noe om hva arbeidsoppgavene og pliktene til den daglige lederen er. Her kan styret sette krav til, for eksempel, deling av driftsregnskap.

Daglig leder sine oppgaver er ofte å ha ansvar for den daglige driften av selskapet, etter de retningslinjene og strategiene som styret har satt. I det daglige er det hen som har ansvaret for at lover og regler blir fulgt og at økonomien er i orden. 

3. Innkalling og møtebehandling

Styreinstruksen skal også inneholde føringer for innkalling og møtebehandling. Det kan for eksempel være hvem sitt ansvar det er å kalle inn til styremøte (vanligvis styreleder), om styret har en årsplan for ordinære styremøter og at det skal føres protokoll for møtene. 

Hvordan endre styreinstruksen?

Styret kan når som helst velge å endre styreinstruksen ved å ta det opp som en sak i et styremøte. Det må tas opp, diskuteres og deretter fattes et vedtak. 

Styret kan også bestemme å avvike fra instruksen i enkeltsaker. For å kunne gjøre det, må flertallet av styret stemme for å se bort fra styreinstruksen. 

Effektiviser styrearbeidet

En styreinstruks kan effektivisere styrearbeidet mye, og det samme kan et styreverktøy. 

Styrehjelp.no er en gratis tjeneste som lar deg organisere styrearbeidet på en enklere måte. Du gjør alt fra ett system, og slipper å holde styr på mailer, dokumentmapper og permer:

 • Send ut innkalling og legg til faste saker på sakslisten. 
 • Skriv referat direkte i den digitale sakslisten og send ut til styremedlemmene rett etter møtet. 
 • Styremedlemmene signerer raskt og enkelt fra e-postene sine. 
 • All historikk og dokumentasjon blir lagret trygt i systemet og er enkelt å finne tilbake til i ettertid. 
 • Tjenesten er helt gratis og passer både små og store styrer!