Elisabeth Ulla Uksnøy

Alle selskaper som driver næringsvirksomhet må ha et styre. Det gjelder blant annet aksjeselskaper og noen typer foreninger og organisasjoner. 

Er du usikker på om virksomheten din må ha et styre? Her får du svaret på hvem som må ha et styre!

Få full kontroll på styrearbeidet med Styrehjelp.no sitt GRATIS styreverktøy:

  • Send ut møteinnkallelser på e-post. 
  • Automatisk generert saksliste. 
  • Skriv referat direkte i sakslisten og send ut umiddelbart etter møtet. 
  • Lagre alle møtedokumenter og andre styredokumenter trygt i skyen. 

Må aksjeselskap ha et styre?

Alle aksjeselskap må ha et styre og følger styreloven. I et AS er det generalforsamlingen som velger styret i selskapet. 

Det varierer veldig hvor mange styremedlemmer styret i aksjeselskap har. Minimumskravet for aksjeselskap er å ha en styreleder. I selskaper som drives av bare én person, er eier av selskapet som regel også daglig leder og styreleder. 

Større selskap har ofte et større styre. Styret kan, for eksempel, bestå av styreleder, nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer. De andre styremedlemmene kan også ha faste roller eller oppgaver. 

Les mer om styret i aksjeselskap

Må enkeltpersonforetak ha et styre?

Enkeltpersonforetak skal ikke ha et styre. Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du allerede øverste, og eneste, myndighet i firmaet og står fritt til å ta alle avgjørelsene selv. 

Slik starter du enkeltpersonforetak

Må ansvarlig selskap (ANS) ha styre?

Det er valgfritt for ansvarlig selskap (ANS) å ha et styre. Den øverste myndigheten er selskapsmøtet, som består av alle deltakerne i selskapet. 

Deltakerne kan velge om de vil opprette et styre som skal ta ansvar for selskapet mellom selskapsmøtene. Hvis styret består av andre enn deltakerne i det ansvarlige selskapet, må disse personene også møte til selskapsmøtet. 

Selv om ANS ikke har et styre, kan selskapsmøtet ha god nytte av et styringsverktøy som Styrehjelp. Det er ikke krav om skriftlig innkalling til møtene slik som i et styremøte, men det er likevel smart å bruke et verktøy som gjør innkallinger og samling av dokumentasjon enklere. 

Med Styrehjelp kan alle deltakerne i selskapet få tilgang til alle dokumenter, sakslister og referat. Ta i bruk Styrehjelp gratis

Les mer om styre i ansvarlig selskap (ANS).

Må samvirkeforetak (SA) ha et styre?

Samvirkeforetak må ha et styre. Dette velges av årsmøtet, som er foretakets øverste myndighet. 

Styret i et samvirkeforetak må ha minimum tre styremedlemmer, og er ansvarlig for organiseringen og driften av foretaket. Ellers følger styret aksjelovens krav om at halvparten av styret må være bosatt i Norge eller et annet EØS-land. 

Må foreninger ha et styre?

Foreninger som driver næringsvirksomhet må ha et styre og følge aksjeloven sine regler for styrearbeid. Styret velges vanligvis av årsmøtet, altså medlemmene i foreningen. 

I foreninger som ikke driver næringsvirksomhet, er det vedtektene som bestemmer om foreningen skal ha et styre eller ikke. Det er absolutt mest vanlig at foreninger uten næringsvirksomhet også har et styre. Det er ikke noe minstekrav til antall styremedlemmer i en forening, men vedtektene bør nevne minimum og maksimum antall deltakere i styret. 

Har ikke foreningen et styre, er det årsmøtet som er ansvarlig for foreningen. En forening har ingen eiere, så på årsmøtet har alle medlemmene møterett, talerett og stemmerett.

Les mer om styre i foreninger

Må idrettslag ha et styre?

Selv om idrettslag ofte går under organisasjonsformen forening eller veldedig organisasjon, følger de egne regler og lover, nemlig Lov for Norges idrettsforbund og paralympiske komité (NIF-loven). 

Idrettslag skal ha et styre med minimum tre styremedlemmer: Styreleder, nestleder og minst ett styremedlem. I tillegg må de ha minst ett varamedlem. 

Fotballklubber følger NFF-loven, men kravene til styre er de samme. 

Les mer om styre i idrettslag

Må allmennaksjeselskap (ASA) ha et styre?

Allmennaksjeselskap fungerer i stor grad som et aksjeselskap, og må altså ha et styre. I motsetning til AS som kan ha kun ett styremedlem, må alle ASA ha minimum tre styremedlemmer. Det er lovpålagt å ha minimum 40 prosent representasjon av menn og kvinner i styret. 

I tillegg til et styre, må alle allmennaksjeselskap ha en daglig leder. 

Les mer om styre i allmennaksjeselskap

Må stiftelser ha et styre?

Stiftelser må ha et styre med en styreleder. Kravet er at minst ett av medlemmene i styret må være eksternt. Alle styremedlemmene kan altså ikke være de som har gitt grunnkapital til stiftelsen, eller nærstående til disse. 

Må borettslag ha et styre?

Borettslag er et samvirkeforetak og følger dermed samme regler for styre:

Borettslaget må ha et styre med minimum tre medlemmer. Styret leder borettslaget i tiden mellom hver generalforsamling, og passer på at burettslagslova blir fulgt. 

Les mer om styre i borettslag.  

Må NUF ha et styre?

NUF er et norskregistrert utenlandsk foretak, altså en norsk avdeling av et utenlandsk foretak. Selv om NUF har et eget organisasjonsnummer, vil NUF og det utenlandske hovedselskapet ha samme styre. Da følger styret reglene i landet hvor hovedselskapet ligger. 

Full kontroll for alle typer styrer – helt gratis

Uansett hvilken type virksomhet du sitter i styret i, kan du sikkert kjenne deg igjen i at det ikke alltid er like enkelt å ha kontroll på dokumenter og avgjørelser fra styremøte til styremøte. 

Hvem tok notater? Hvem har permen med vedtakene fra sist? Fikk alle innkallelsen til møte?

Styrehjelp er et gratis styreverktøy som gir deg full kontroll på det grunnleggende:

  • Kall inn til møter digitalt. 
  • Automatisk generert saksliste. 
  • Digitalt referat som kan sendes ut og signeres rett etter møtet. 
  • Full tilgang til alle styremedlemmer. 
  • All dokumentasjon samlet på ett sted.